B.Tech. (Food Technology) Colleges in Tamil Nadu


List of colleges offering B.Tech. (Food Technology) in Tamil Nadu
 • Anna University - Chennai
  Sardar Patel Road, Guindy
  Chennai, Tamil Nadu
  (044) 22351723, 22351126
  Courses Offered
  • B.Tech. (Food Technology)
  • M.Tech. Food Technology (Food Engineering)

  More
 • Karunya University
  Karunya Nagar
  Coimbatore, Tamil Nadu
  (0422) 22614614, 2614441, 2614300
  (0422) 2615615
  Courses Offered
  • B.Tech. (Food Technology)

  More
 • Kongu Engineering College
  Perundurai
  Erode, Tamil Nadu
  (04294) 220583
  (04294) 220087
  Courses Offered
  • B.Tech. (Food Technology)

  More
 • S.R.M. University
  S.R.M. Nagar, Kattankulathur
  Kanchipuram, Tamil Nadu
  (044) 27454646, 27453159, 27456363, 27456334
  (044) 2752343
  Courses Offered
  • M.Tech. (Food & Nutrition)
  • B.Tech. (Food Technology)

  More
 • Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University
  Madhavaram Milk Colony
  Chennai, Tamil Nadu
  (044) 25551586, 25551587, 25554555, 25554556
  (044) 25551575, 25551585
  Courses Offered
  • B.Tech. (Food Technology)

  More
Detail of: B.Tech. (Food Technology)
Food Technology Courses Colleges in India
Food Technology Degree Courses
Food Technology Diploma Courses
Food Technology Certificate Courses

B.Tech. (Food Technology) Colleges in Tamil Nadu (Citywise)
  Page Views: 4245