time:12:08:13

ITI's in Satara, Maharashtra

List of ITI's in Satara, Maharashtra
Total ITI's: 8
Daulat Industrial Training Center
Daulat Nagar, Patan
Satara, Maharashtra - 415206,
India
(02372)268022, 268039
Industrial Training Institute
Vidyanagar Saidapur, Karad
Satara, Maharashtra - 415115,
India
(02164)271449
Industrial Training Institute
Alpbchat Bhavan, Near St. Stand Medha, Javlimedha
Satara, Maharashtra - 415012,
India
(02378)285458
Industrial Training Institute
Aundh, Khatav
Satara, Maharashtra - 415510,
India
(02161)262305
Industrial Training Institute
Plot P-3, Small M.I.D.C. Koregaon
Satara, Maharashtra
India
(02163)221508
Industrial Training Institute
Patan
Satara, Maharashtra - 415206,
India
(02372)282944
Industrial Training Institute
Near Bharti Vidyapeeth, Godavli, Mhabaleshwar
Satara, Maharashtra - 412806,
India
(02168)240705
Vidya Prasarak Industrial Training Center
Tambmal Phaltan
Satara, Maharashtra - 415523,
India
(02166)221113
Total Records : 8
ITI's in Maharashtra by Trade
  Page Views: 2476