time:04:34:27

Q.What are the National Symbols of Afghanistan?A.

National Symbols of Afghanistan are given below:

National Flag of Afghanistan is

 

Afghan

National Emblem of Afghanistan is

Marco Polo Sheep

National Language of Afghanistan is

Pashtu

National Game of Afghanistan is

Buzkashi

National Flower of Afghanistan is 

Tulip

National Bird of Afghanistan is

Eagle

National Animal of Afghanistan is

Snow Leopard

National Anthem of Afghanistan is

Da watan Afganistan day

Da izat da har Afgan day

Kor da sole, kor da ture

Har bacay ye qahraman day

Da watan da tolo kor day

Da Balotso, da Uzbeko

Da Paxtun aw Hazarawo

Da Turkmeno, da Tajeko

Wer sara Arab, Gujer di

Pamiryan, Nuristanyan

Brahawi di, Qizilbas di

Ham Aymaq, ham Pasayan

Da hiwad ba tel zalegi

Leka lmar per sne asman

Pe sina ke da Asya ba

Leka zre wi jawidan

Num da haq mo day rahbar

Wayu Allahu Akbar

Wayu Allahu Akbar

Wayu Allahu Akbar 


Next Question : What are the National Symbols of Albania?
Previous Question : What are the National Symbols of India?

More Question and answers related to Arts & Culture
  Page Views: 1581 | Updated On: 29-Jan-2013